دکتر عطا قراجه ای

تماس با ما

دکتر عطا قراجه ای
نشانی مطب: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از جهان کودک، برج نگین آفریقا، واحد 708
تلفن مطب: 02188870217 02188850743 - 02188870229 
موبایل: 09106749800
بیمارستانهای محل فعالیت:
1- تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، انیستیتو کانسر، بخش جراحی
2- تهران، بیمارستان شریعتی، بخش جراحی فک و صورت
3- تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار دادمان و بلوار فرحزادی، بیمارستان آتیه
4- تهران، میدان فاطمی، بیمارستان شهرام
ایمیل: atagarajei@yahoo.com